Mini słowniczek studenta

Już niedługo studenci pierwszego roku pierwszy raz usiądą w audytorium i zacznie im się wydawać życie studenta sielskim życiem. Tak jest, tylko później przychodzi sesja i zakuwanie, stres, nieprzespane noce i dnie, godziny nad książkami. Można tego uniknąć, dzięki systematycznej pracy. Tak, tak, wiem, że teraz piszę, jakbym nie była studentką tylko nauczycielem, ale niestety to prawda. Im szybciej to zrozumiecie, tym lepiej. Ale zanim zaczniecie się uczyć, studiować to wprowadzę was w pojęcia studenckie, które warto znać.
Zajęcia…
Może już macie plan, może niedługo go dostaniecie. A tam niezbyt dużo zajęć (to zależy od programu studiów, uczelni, kierunku, roku). Wykłady, ćwiczenia, konserwatoria. Czym to się różni? Wykład to monolog prowadzącego zajęcia, który może zadawać też pytania, ale nie jest to brane pod uwagę jako aktywność. Jest prowadzony w audytorium, gdzie zbierają się studenci danego roku. Wykład prowadzony jest przez najbardziej doświadczonych, utytułowanych pracowników naukowych uniwersytetu, najczęściej profesorów, doktorów habilitowanych. Tematyka wykładów to zagadnienia, które musicie znać, aby zdać egzamin. Wykład ma zasygnalizować, co jest najważniejsze w danym przedmiocie, na co zwraca uwagę prowadzący, rozszerzyć wiedzę z podręczników, posegregować ją. Po zakończeniu serii wykładów, w sesji musicie napisać egzamin, którego pytania dotyczą treści wykładów, zagadnień przedstawionych przez prowadzącego wykład, treści podręcznika. Wykład może trwać półtorej godziny lub dłuższej. Ćwiczenia są krótsze, ich długość często jest równa lekcji szkolnej. Ćwiczenia są dość często prowadzone przez doktorantów, młodszych pracowników uczelni. Na ćwiczeniach będziecie omawiać treść aktów prawnych, rozwiązywać kazusy, omawiać zagadnienia, które będą was obowiązywać na egzaminie, ale czas wykładu nie pozwala tych zagadnień poruszyć na wykładzie, a są bardzo ważne. Na koniec ćwiczeń na zaliczenie trzeba napisać i zdać kolokwium, taki sprawdzian, zależnie od prowadzącego i przedmiotu może być łatwiejszy lub trudniejszy. Natomiast konserwatorium łączy formę wykładu i ćwiczeń, trochę jest waszej aktywności, trochę monologu prowadzącego. Aby podejść do egzaminu trzeba zaliczyć ćwiczenia, z konserwatorium też jest kolokwium, ale to jedyna forma zaliczenia przedmiotu. Kolokwia są przeprowadzane na koniec semestru.
Kim jest rektor, dziekan i inni?
Rektor to szef uczelni, on zajmuje się całą uczelnią, kontroluje prace wszystkich wydziałów. Dziekan to dla ciebie najważniejsza osoba po rektorze, jest szefem wydziału. Kolejnymi osobami są pro…, prorektor ds. studenckich – zastępca rektora, nadzoruje sprawy dydaktyczne na uniwerku, współpracuje z Samorządem Studenckim, a prodziekan ds. studentów zajmuję się sprawami studentów, współpracuje z wydziałowymi samorządami, organizacjami studenckimi. I oczywiście panie w dziekanacie, które mogą pomóc, choć na studentów pierwszego roku patrzą groźnie, to dzięki nim możesz załatwić podbicie legitymacji, wyrobienie nowej, wnioski o warunek, o urlop dziekański, zmianę grupy. Ważne, żeby wiedzieć która pani jest najmilsza. Możecie też usłyszeć o Senacie, ale w tym przypadku to nie jest izba parlamentu, tylko ciało kolegialne uczelni, podejmuje ważne decyzje. I jeszcze starosta, ale to już nie określenie pracownika uniwersytetu, tylko najważniejszego i najbardziej obarczonego zadaniami studenta danego kierunku i roku. Starosta ma ułatwiać życie swoich kolegów, pośredniczy w relacjach profesorzy-studenci, dziekanat-studenci. Warto wybrać go na początku i nie wybierać osoby, która najwięcej imprezuje, 😉
Slang studentów
Na koniec jeszcze parę pożytecznych terminów, słówek. Na początku te, które mam nadzieję wam się nie przydadzą. Repeta – powtarzanie roku, niestety płatna. Warunek – warunkowy wpis na kolejny rok studiów, ostatnia deska ratunku, szansa na zaliczenie przedmiotu bez powtarzania roku. Zbój – poprawianie jednocześnie kilku kolokwiów z jednego przedmiotu. A teraz te przyjemniejsze. Zerówka – szansa na zdanie egzaminu przed sesją, na jej początku, przed podstawowym terminie, czasem to prostszy egzamin. Kwadrans studencki – 15 minut, które możesz się spóźnić bez żadnych konsekwencji na wykład, ale warto przyjść na pierwszy wykład i sprawdzić czy wykładowca to respektuje, czy jednak nie uznaje. Juwenalia – cykl koncertów, imprez, święto studentów, to my przejmujemy wtedy władze na uczelni, w mieście.
Powodzenia. :)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo dla studenta. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *